""

  Værdigrundlag


  Værkstedsgårdens værdigrundlag danner basis for alle aktiviteter på institutionen. Værdigrundlaget er til stadighed til diskussion og forandres, justeres og udforskes når nye udfordringer dukker op. Punkterne herunder er altså ikke en facitliste, men en kilde til inspiration.

   

  Menneskesyn

  Alle mennesker betragtes som ligeværdige. Det gælder om at støtte den enkeltes helt særlige muligheder. Som medarbejder giver det et helt særligt ansvar i forhold til bruger gruppen. Den enkelte bruger skal mødes og støtte og gives mulighed for at handle ud fra engen valg. Målet er at bibringe den enkelte bruger selvrespekt og kontakt med egne resurser. Således at dagligdagen kan fyldes med gode oplevelser til gavn for både krop og psyke.


  Grundlag for pædagogik

  Vi ønsker en værdig og ligevægtig kontakt med brugerne. Vi ønsker ikke alene at møde brugerne hvor de er. Vi vil også løfte og inspirere og åbne for nye oplevelser og muligheder.


  Aktiviteter

  Aktiviteterne på Værkstedsgården skal støtte og understøtte sundhed og livskvalitet, som basis for en meningsfyldt dagligdag.  Medarbejderindflydelse

  Vi arbejder på Værkstedsgården i det daglige med at inddrage brugerne i så mange beslutningsprocesser som muligt.


  Personalets indflydelse og samarbejde

  Vi betragter det som en kvalitet at personalet har indflydelse på eget arbejde og mulighed for at inspirerer hele institutionen.
  Gennem fri meningsudveksling og formelle udvalg sikres det at den enkelte ansattes ressourcer bliver til gavn for hele institutionen.

  Traditioner

  Vi betragter traditioner som en kilde til inspiration og stor glæde. Årlige fester og arrangementer bakkes op af hele personalet og langt de fleste af brugerne.

   

  Sidst opdateret af Kenny Brinkler Lind
  18. maj 2017

  Kontakt til personalet
  Daglig leder


  Kent Bagge Mikkelsen

  Telefon: 22 88 28 51

  mail  Sekretær

  Helle Rasmussen

  Telefon: 63 51 66 05

  mail
     Personale Base 1

  Dorthe Rasmussen mail

  Kenny Brinkler mail

  Kirsten Larsen mail
  Personale i Base 2

  Lone Kastrup mail

  Vivi Lund Rasmussen mail

  Vibeke Hansen mail
  Personale Værkstedet
   (Base 3)

  Lars Jørgensen mail

  Emil Hellemann mail