Skip til hoved indholdet

Cafe for senhjerneskadede

 

På værkstedsgården er der indrettet et lokale som benyttes til cafe. Cafeen har åben to gange om ugen tirsdag og fredag fra 9.30-12. cafeen varetages af hjemmevejlederteamet og er et værested, hvor man har mulighed for et afbræk i hverdagen og mulighed for at møde ligestillede, Vi ligger vægt på hyggelige rammer, hvor det er trygt og rart at komme, uanset hvilke vanskeligheder man har. Der kan gives råd og vejledning i det omfang som er muligt både i grupper og individuelt. Aktiviteterne tilpasses til brugernes muligheder og behov, men i cafeen er der mulighed for:

  • Socialt samvær med ligestillede.
  • Hygge i rolige omgivelser som er overskuelige med kaffe og brød.
  • Spille spil.
  • Bruge pc og få støtte til dette.
  • Benytte værkstedsgårdens motionsrum.

Målgruppen er borgere, som har erhvervet sig en hjerneskade. For at kunne benytte sig af cafeen skal man være selvhjulpen i forhold til toiletbesøg, kunne spise selv mv. Yderligere skal borgeren kunne bidrage til det sociale fællesskab, dække bord, lave kaffe og kommunikere under en eller anden form.

Der er plads til ca. 10 brugere pr. hold, og der er tilknyttet en ansat.

Som udgangspunkt skal borgeren selv sørge for transport til og fra cafeen.