Skip til hoved indholdet

Om Værkstedsgården

 

Værkstedsgården er et aktivitets- og beskæftigelsestilbud for voksne borgere på Langeland og Sydfyn, beliggende i Rudkøbing. Vores målgruppe er borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Værkstedsgården er et rummeligt aktivitetstilbud med plads til brugere med meget forskellige ressourcer. Hverdagen er skemalagt og meget struktureret, der arbejdes ud fra ugeskemaer.

Værkstedsgården er et levende og aktivt sted med mange forskellige aktiviteter, arrangementer og ture som du kan læse mere om under daglige aktiviteter og årlige begivenheder. Personalet støtter og hjælper den enkelte bruger i personlig udvikling, hvad enten de er fysisk eller psykisk funktionshæmmede.

 

Værkstedsgårdens mål er følgende

  • at styrke den personlige udvikling og den fysiske trivsel
  • at styrke den enkeltes selvværd og selvtillid
  • at give medbestemmelse og indflydelse på egen hverdag

På Værkstedsgården har vi en stor aldersspredning, vi har helt unge brugere der kommer direkte fra CSV samt brugere der er nået pensionsalderen. Der arbejder pt. 43 brugere på Værkstedsgården og der visiteres tre brugergrupper. Værkstedspladser, dagcenterpladser samt daghjemspladser. Brugernes funktionsniveau spænder vidt, lige fra brugere der bor i eget hjem og klarer sig selv eller har lidt støtte til brugere der bor i botilbud på Langeland eller i Svendborg. 

På Værkstedsgården udarbejdes der handleplaner hvor pædagogikken er tilpasset den enkelte bruger. Handleplanerne danner basis for det daglige arbejde. Brugerne har stor indflydelse på egen hverdag.

Læs mere om Værkstedsgården via menu punkterne i venstre side.