Skip til hoved indholdet

Beskrivelse af hjemmevejledningen

 

Hjemmevejlederne har kontor på Værkstedsgården og gruppen består af 4 ansatte, som er en udekørende gruppe. Hjemmevejledningen foregår hovedsageligt i borgerens hjem.

Hjemmevejlederteamet består pt. af flere uddannelsesmæssige baggrunde: 2 pædagoger, 1 socialrådgiver og 1 social- og sundhedsassistent. Dette giver borgeren en helhedsorienteret støtte, da vi kan gøre brug af hinandens viden og erfaringer.

Hjemmevejledningen ydes efter §85 og §99, efter lov om social service. Målgruppen er borgere, som er fyldt 18 år og op efter. Borgerne er kendetegnede ved, at de har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemstillinger.

Det kan være borgere med:

  • Udviklingshæmning
  • Erhvervet hjerneskade
  • Generelle udviklingsforstyrrelser
  • Psykiske lidelser/forstyrrelser

Borgeren visiteres af sagsbehandlerne i Socialafdelingen på baggrund af en individuel vurdering, som efterfølgende skal godkendes af visitationsudvalget. Hjemmevejlederne tager efterfølgende kontakt til borgeren og laver de fornødne aftaler. Hjemmevejledningen dokumenteres dagligt og evalueres løbende, ud fra den udarbejdede pædagogiske handleplan. Der skal hvert år udfærdiges en statusbeskrivelse, som så danner baggrund for den nye bestilling.