Skip til hoved indholdet

Undervisningen

VSU Langeland underviser voksne, der er sindslidende. Undervisningen foregår på:

”Hjørnet”, 
Spodsbjergvej 201, 
5900 Rudkøbing.

Sindslidelse medfører ofte social isolation, manglende viden og færdigheder på alment kendte områder.

Desuden vil der ofte være koncentrationsproblemer, hukommelsesproblemer, besværligheder med at håndtere følelser og problemer med at være vedholdende og aftalefast.

VSU – Langelands undervisning fokuserer i højere grad på sindslidelsens virkninger og konsekvenser end på sindslidelsen. 
Før undervisningen kan begynde, aftales et møde mellem kursist og VSU - Langelands underviser, - eventuelt også kursistens kontaktperson.

På mødet klarlægges kursistens personlige vilkår og forudsætninger. Det drejer sig f.eks. om skolegang og anden uddannelse, sindslidelsen og dens virkninger, umiddelbare behov for at undervisningen kan foregå. Desuden aftales den konkrete plan og det konkrete mål.

 

Eksempler på mål:

 • At blive parat til videreuddannelse.
 • At få tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • At kunne færdes i større grupper i forbindelse med undervisning/uddannelse og fritid.
 • Tilvænning til undervisning, dvs. at lære noget.
 • Koncentrations- og hukommelsestræning.
 • Ud af social isolation.
 • Et meningsfuldt hverdagsliv.

 

Eksempler på undervisningsindhold:

 • Det offentlige via computeren.
 • Pc-undervisning.
 • Undervisning med computeren som hjælpemiddel.
 • Almindelige skolefag eller dele heraf.

VSU Langelands undervisningstilbud gælder for borgere i Langeland Kommune, som har en sindslidelse.

 

Der må ikke være:

 • Aktuelt alkohol- eller stofmisbrug.
 • Aktuel kriminalitet.

 

Sammenspil på ”Hjørnet”

På Hjørnet undervises der også  i instrumentalundervisning, sammenspil og musikteori.

Kursisterne undervises på et lille hold fortrinsvis i guitarspil, herunder akkorder, forskellige rytmer, akkordsammenhænge og sammenspil med sang. Repertoiret er fortrinsvis numre som kursisterne vælger.

Undervisningen foregår i kursisternes tempo og udvikler sig derudfra.