Skip til hoved indholdet

I vores IT lokale har vi en ”Vidensbrønd”

 

Vidensbrønden er et interaktivt gulv, der fremmer social og kinætetisk læring - det vil sige kollektiv læring gennem fysisk leg og bevægelse.

En flerbruger interaktiv skærm, som er placeret på gulvet. På denne skærm projiceres forskellige opgaver og spil fra en computer, og kursisterne bruger deres hænder og fødder til at vælge de rigtige svar. Vidensbrønden har ved hjælp af softwaren en social og pædagogisk funktion, og er samtidig god til læringsdifferentiering, fordi den giver mulighed for at tage hensyn til elevernes forskellige læringsstile.

Fordele ved at bruge vidensbrønden:

  • Bedre indlæring gennem fysisk aktivitet
  • Forbedrede sociale og faglige færdigheder
  • Bidrager til en større selvforståelse
  • Stimulerer kreativiteten