Skip til hoved indholdet

Undervisningen

 

VSU underviser senhjerneskadede i cafeen på Værkstedsgården, Kastanievej 28 i Rudkøbing. Undervisningen foregår mandag og onsdag kl. 9-12.

Hvad vil det sige at være senhjerneskadet: Mange mennesker rammes hvert år af en hjerneskade. Den kan være forårsaget af en blodprop, en hjerneblødning, en arbejdsskade, en trafikulykke eller andet.

Fysiske følger: halvsidige lammelser, der kan have forskellige fremtrædelsesformer
De kognitive følger af en hjerneskade kan være meget forskellige og kan betyde, at man kan have svært ved: 

 • At udtrykke sig i skrift og tale. (Afasi)
 • At læse.
 • At huske. 
 • At koncentrere sig i hverdagen. 
 • At "komme i gang igen". 
 • At overvinde sin træthed.
 • At håndtere sine følelsesmæssige udsving.

Gennem undervisning er det for en stor del muligt at lære at genetablere eller kompensere for de tabte funktioner og få hjælp til at lære sin nye identitet at kende.Det overordnede mål for undervisningen er at afhjælpe eller begrænse virkningen af hjerneskaden. Det sker ved: 

 • At genoptræne tabte færdigheder, hvis det er muligt.
 • At kompensere for tabte evner – enten ved at udvikle og indlære nye måder at gøre tingene på, eller ved at lære at bruge hjælpemidler.
 • At øge kursisternes indsigt i de ændrede livsvilkår og derigennem at flytte opmærksomheden fra vanskeligheder til muligheder. 
 • At finde nye interesser på baggrund af de ændrede vilkår.

Undervisningen bliver tilrettelagt i samarbejde med kursisten og eventuelle pårørende.

De fag og emner, vi tager op i undervisningen, er altid baseret på kursistens individuelle behov og mål. Det kan f.eks. være:
Samtale eller alternativ kommunikation.

 • Samtidsorientering.
 • Computer
 • Læsning og skrivning.
 • Koncentration, hukommelse og problemløsning.
 • Identitet og selvværd.
 • Krop og bevægelse