Skip til hoved indholdet

Klubtilbud - Ungetilbud

 

Aktiviteter og mulighed for samvær med jævnaldrende og ligestillede.

Socialpædagogisk fritidstilbud § 104 i Lov om Social service.

Langeland Kommune - Handicap

Unge/voksne i alderen 18-30 år med funktionsnedsættelser - heri social og psykiske problemstillinger.

Er at give unge/ voksne i alderen 18-30 år et tilbud om aktiviteter og samvær, 2 gange om ugen.

Fristed (tillid, tryghed og tolerance):

At klubben skal være et fristed med en naturlig atmosfære af tillid, tryghed og tolerance, hvor der er et engageret personale, der søger for et trygt miljø, således alle trives i klubben.

Knytte venskaber-knytte relationer:

At lære de unge borgere med funktionsnedsættelser, at bruge hinanden og på den måde få knyttet venskaber og få styrket det sociale netværk blandt ligestillede.

Delagtiggøre og medinddrage de unge – ”Aktiv med andre”:

At skabe muligheder for oplevelser og udvikling som bidrager til en meningsfuld og alsidig hverdag i klubben og at skabe en klub, som alle føler sig ansvarlige for, ved at delagtiggøre og inddrage den unge mest muligt i klubbens aktiviteter og gøremål.

Optagelsen foregår ved henvendelse til sagsbehandler, og/eller direkte til Leder eller medarbejder, hvor der derefter tages stilling til om dette er en mulighed. Der tages løbende stilling til om den unge stadig profiterer af tilbuddet.

Aftenklubben har lokaler på Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing. Klubben deler lokaler og udendørsarealerne med Aktivitets og samværstilbuddet - Værkstedsgården.
Og råder eksempelvis over en række faciliteter, såsom IT-værksted, Køkken og aktivitetsområder.
Ydelsen er som udgangspunkt gratis for den unge, men der kan forekomme brugerbetaling til mad og ture ud af huset.
Åbningstiden er 1 gang om ugen i tidsrummet 17-20.

Hjemmevejledere med social og sundhedsfaglig uddannelse.

Hvem er vi?

Vi er en personalegruppe med mange års erfaring i arbejdet med unge med funktionsnedsættelser og med sociale vanskeligheder. Vi har erfaring og uddannelse der gør, at vi er i stand til at håndtere de udfordringer den enkelte unge har i forhold til sig selv og omverdenen.

Teoretisk og metodisk forankret i det ressourcefokuserede og anderkendende menneskesyn.

Dette vil tage udgangspunkt i en anderkendende kommunikation, med det tænkes En ligeværdig kommunikation som grundstenen i alt samarbejde, konfliktløsning, nærvær og samvær med andre mennesker som derved give dem nogle handleredskaber i eksempelvis problemløsnings og socialfærdighed.

Pædagogisk støtte i at opnå kompetencer til at træffe beslutninger i eget liv. At den unge opretholder eller forbedrer færdigheder eller livsvilkår samt øger selvværd og livskvalitet gennem socialt samvær og aktiviteter i fællesskab.

  • Alle aktører er en del af et fællesskab, og fællesskabet er den trygge ramme for den enkelte.
  • Fællesskabet forudsætter blandt meget andet anerkendelse og accept af Individualiteten.

I gennem medindflydelse på aktiviteterne i klubben, og være medskaber til at skabe gode relationer og blive støttet i ens emotionelle udvikling.

  • Denne pædagogiske praksis er kendetegnet ved engagement, glæde, lyst og humor
  • Den pædagogiske praksis er kendetegnet ved mod, fx mod til at gå nye veje, mod til at handle og mod til at give både medspil og modspil.
  • Motion

  • Mad med læring                                                                                                           Det fælles måltid som formidler af fællesskab og socialisering og læring.

  • Socialt samvær - Film, grill og hyggeaften.

  • Aktiviteter som ex. IT / internetcafé, bordtennis, Wii etc. 

 

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookes til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.